Biltur på Island

3 fra Island

by

Dramatisk natur, kullsorte strender og en bit flatbaka, der har du Island. Jeg må sette meg ned. Grave hånden ned i grusen og studere…